Vakttelefon

Har du behov for varer etter arbeidstid eller i helg?  

Telefon:  (+47) 901 21 260


Gebyr for utrykning utover ordinær arbeidstid er netto kr. 2950,00 eks. mva.