VARSEL OM PRISENDRING 2018
Med bakgrunn i den generelle prisøkning fra våre leverandører vil Børresen Cooltech AS øke sine
priser med 5 -7 % f.o.m 01.02.2018.
På kobberrør og deler forventes en høyere prisstigning enn den generelle.
Klikk under for informasjonsbrev og oversikt på økning i kuldemedieavgift.