VI HAR FLYTTET! 

Vårt hovedkontor og sentrallager holder nå til i nye lokaler på Langhus, ca. 15 km sør for Oslo. Økt vekst og behov for en mer effektiv distribusjon har vært de viktigste årsakene til at vi nå flyttet. Med nytt moderne sentrallager, større vareutvalg og ny e-handelsløsing håper vi å kunne tilby våre kunder en enda bedre handleopplevelse i 2019.

Ny adresse er: Håndverksveien 13 C, 1405 Langhus
PB 63, 1403 Langhus  
(Berghagan industriområde)

Børresen Cooltech AS - Totalleverandør av aggregater, komponenter og kuldeteknisk utstyr 

Har du spørsmål?