VELKOMMEN TIL BØRRESEN COOLTECH AS 

Vi er en totalleverandør av aggregater, komponenter og utstyr til kjølefirmaer i Norge.
Vårt hovedkontor ligger på Holmlia utenfor Oslo og vi har avdelingskontorer i Stavanger og Tromsø.
Vi tilbyr produkter fra flere markedsledende produsenter i Europa og har eget verksted i Oslo hvor vi produserer kundespesifiserte aggregater.

Les mer om oss under "Om oss" eller se vår video presentasjon.

KLIKK PÅ BILDET OVER FOR Å GÅ TIL VÅR VIDEO PRESENTASJON.

Børresen Cooltech AS - Totalleverandør av aggregater, komponenter og kuldeteknisk utstyr 

NYHETER OG INFO

Prisøkning

Nye priser på kuldemedie gjeldende fra 1. oktober 2017

Børresen Cooltech AS endrer sine priser på kuldemedier
fra 01.10.2017. Prisendringen begrunnes i økte kostnader og råvarepriser. Størrelsen på endringene vil variere på de forskjellige mediene. Oppdaterte priser finner man i vår
Web Prisbok her.

Har du spørsmål?